نامه ها و پیگیری ها
photo_2017-12-04_10-35-16
photo_2017-12-04_10-35-16

پیگیری داود محمدی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی جهت بهبود وضعیت محله هادی آباد قزوین

Zoom
photo_2017-12-04_10-35-31
photo_2017-12-04_10-35-31

پیگیری داود محمدی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و رییس کمیسیون اصل نود جهت تامین برق منطقه مهرگان

Zoom
photo_2017-12-04_10-35-44
photo_2017-12-04_10-35-44

طرح ۵۷ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت یکپارچه سازی قوانین بانک مرکزی و بهبود عملکرد شبکه بانکی

Zoom
photo_2017-12-04_10-35-49
photo_2017-12-04_10-35-49

اسخ رییس کل بانک مرکزی به تذکر داود محمدی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی پیرامون پرداخت بهای گندم خریداری شده از کشاورزان

Zoom
photo_2017-12-04_10-35-46
photo_2017-12-04_10-35-46

بخشی از پیگیری های داودمحمدی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی از سال ۹۱ تاکنون جهت اجرای پروژه شتابگر ملی دراستان 🔸اجرای این پروژه تاثیر بسزایی در ارتقاء جایگاه علمی استان و کشور به همراه دارد

Zoom