جهت ارتباط و قرار ملاقات مردمی با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

دفتر قزوین:

۰۲۸۳۳۲۲۸۴۶۰

۰۲۸۳۳۲۴۸۶۰۱

۰۲۸۳۳۲۴۸۶۰۲

۰۲۸۳۳۲۴۸۶۰۳

۰۲۸۳۳۲۴۸۶۰۰

آدرس: قزوین/حدفاصل میدان عدل به سمت چهار راه عدل رو به روی بانک انصار پلاک ۴۵ انتقال یافت.

دفتر تهران:

۰۲۱۳۳۱۲۵۲۹۴

۰۲۱۳۳۵۲۴۰۰۳

 

در صورت داشتن درخواست لطفا با مراجعه به دفتر ارتباط مردمی و ارائه درخواست کتبی اقدام نمایید.